Adres

ePrinus Sp. z o.o.

Siedziba główna spółki: 

ul. Ursynowska 72
02-605 Warszawa

Biuro partnerskie w Danii:

IT2Trust A/S
Roskildevej 522
DK-2605 BRØNDBY
Dania

Dane kontaktowe 

 

Siedziba główna spółki:

tel: +48 22 299 18 95
email: 

Biuro partnerskie w Danii:

tel: +45 70 22 38 10
email: 

  

Dane rejestrowe

ePrinus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000459188.
NIP: 5213647828
REGON: 146647903
Kapitał zakładowy: 30.000 zł wpłacony w całości.

© ePrinus Sp. z o.o.