BufferZone Enterprise tworzy w komputerze odseparowane środowisko nazywane VitrtualZone będące buforem pomiędzy zasobami firmowymi oraz prywatnymi a działaniami użytkownika w internecie oraz danymi na urządzeniach zewnętrznych, skutecznie chroniąc przedsiębiorstwo przed złośliwymi atakami, znanymi i nieznanymi wirusami oraz innymi formami złośliwego oprogramowania.

 

Jak działa technologia BufferZone

Wszystkie ewentualne modyfikacje dysku i rejestru (OS) wykonane przez pobrane programy i aplikacje, przeglądanie internetu, załączniki do maili oraz pliki na pamięciach zewnętrznych są przekierowywane do VirtualZone (C:\virtual), gdzie są skutecznie odseparowane od plików osobistych oraz konfiguracji komputera.

Modyfikacje wywołane przez zainfekowane programy, pliki lub problematyczne strony internetowe pozostają wyłącznie wewnątrz strefy C:\Virtual i mogą być łatwo cofnięte i usunięte. Wynikiem tego – konfiguracja pulpitu oraz pliki są chronione a czułe punkty komputera i urządzeń końcowych pozostają czyste i bezpieczne.

Klasyczne rozwiązania zabezpieczające komputery (np. oprogramowania antywirusowe) posiadają reakcyjne podejście do kwestii zabezpieczeń, pozwalające niezidentyfikowanym zagrożeniom na  penetrację i infekcję systemu. BufferZone chroni integralność i stabilność środowiska poprzez stałe  utrzymywanie potencjalnie niebezpiecznych zasobów wewnątrz odseparowanej strefy wirtualnej, dzięki czemu pozwala użytkownikom na swobodną i bezstresową pracę w intrenecie.

BufferZone Enterprise zabezpiecza komputer przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy, robaki, rootkity , spyware, konie trojańskie , keyloggery , phishing i wiele więcej, przed cichą i skrytą instalacją i dodatkowo utrzymuje wszystkie pliki, sterowniki i zasoby systemowe niewidoczne i zabezpieczone przed atakami i nieodwracalnymi uszkodzeniami.

Kradzież tożsamości i informacji

Z BufferZone Enterprise, zaufane pliki i katalogi są automatycznie i wizualnie oznaczone jako "poufne" utrzymując spyware i inne potencjalnie szkodliwe programy z dala od cennych i wrażliwych zasobów firmowych takich jak:

  • Dokumenty poufne, bazy danych, dane osobowe, pliki klientów,  biznes plany, dane kart kredytowych lub rachunków bankowych, zapisanych kodów źródłowych.
  • Intranetu, wewnętrznych serwerów firmowych i innych zasobów korporacyjnych.
  • pliki osobiste, takie jak zdjęcia i filmy z aparatu, artykuły, opracowania, CV.
  • prywatne pliki konfiguracyjne zawierające hasła, informacji osobiste, itp.

Wzrost zagrożeń w internecie

BufferZone Enterprise został zaprojektowany jako dodatkowa warstwa do istniejących pakietów bezpieczeństwa, w celu usunięcia ryzyka związanego z gwałtownym w ostatnich czasach, wzrostem na całym świecie złośliwych ataków na firmy i komputery osobiste, wywołane coraz większą zależnością użytkownika od Internetu zarówno w celach zawodowych jak i prywatnych.

BufferZone Enterprise pozwala użytkownikom na bezstresowe korzystanie z komputera w dowolnym miejscu, pobieranie plików, otwieranie załączników do poczty e-mail, korzystanie z komunikatorów. Administratorzy mają zagwarantowany spokojny sen gdyż wszystkie zasoby firmowe są niewidoczne dla ataków z Internetu a użytkownicy mogą pracować bez ograniczeń przy zachowaniu bezpieczeństwa urządzeń i danych.

 

Materiały dodatkowe

- BufferZone

- BufferZone - White Paper

 

© ePrinus Sp. z o.o.