DriveLock - rozwiązania

Przy rosnącym poziomie zagrożeń utraty danych, konieczne staje się zabezpieczanie zasobów IT z wykorzystaniem wielowarstwowej technologii bezpieczeństwa chroniącej przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

 

Świadomość bezpieczeństwa

DriveLock aktywnie wspiera działania firmy, aby uzmysłowić pracownikom konieczność zabezpieczania danych. Daje możliwość stworzenia kampanii w celu zwiększenia świadomości bezpieczeństwa i edukowania współpracowników w dziedzinie najnowszych zagrożeń. Pomaga to w zapobieganiu incydentów bezpieczeństwa spowodowanych przez zaniedbania, zmniejsza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i minimalizuje czas niezbędny na administrację i wsparcie.

 • DriveLock Security Awareness Campaigns pozwalają na:
 • a. wielopoziomowe kampanie informacyjne;
 • b. predefiniowanie kampanii z włączeniem elementów graficznych;
 • c. tworzenie kampanii szytych na miarę - z elementami graficznymi i multimedialnymi.
 • Akceptacja wiadomości przez użytkowników.
 • Centralne raportowanie działań użytkowników.
 • Wspieranie działów HR i IT w celu podjęcia działań naprawczych.

Szyfrowanie

Prewencyjne zakazanie korzystania z pamięci przenośnych może mieć wpływ na spadek produktywności zespołu. DriveLock oferuje szyfrowanie danych zarówno magazynowanych jak i przesyłanych, np.: HDD, pamięci flash, CD/DVD lub Windows Mobile - wszystkie dane są zaszyfrowane. Nawet w przypadku zaginięcia urządzenia dane firmowe pozostają bezpieczne, a proste w użyciu narzędzia pomagają autoryzowanym administratorom lub personelowi Helpdesk na bezpieczne odzyskanie hasła i danych z uszkodzonych dysków.

Pełne szyfrowanie dysków i pamięci:

 • Uwierzytelnianie przed uruchomieniem dysku
 • a. wspiera: hasła, smartcard, tokeny;
 • b. Single-sign-on;
 • c. klawiatura ekranowa;
 • d. awaryjne logowanie przy zagubieniu hasła przy wykorzystaniu challenge response lub online.
 • Niezawodne i szybkie szyfrowanie całego dysku lub partycji
 • a. wsparcie AES-NI;
 • b. FIPS 140-2 - certyfikowane moduły crypto;
 • c. alternatywne moduły kryptograficzne.
 • Szybkie i stabilne metody odzyskiwania
 • a. szybki dostęp do danych bez konieczności odszyfrowywania całego dysku;
 • b. centralne zarządzanie kluczami odzyskiwania.
 • Centralne zarządzanie
 • Zdalne czyszczenie dysku w przypadku zgubienia lub kradzieży
 • Szyfrowanie kontenerowe dla wszystkich pamięci zewnętrznych jak: pamięci i dyski USB, karty pamięci, pamięci optyczne (CD/DVD/BD)
 • a. wsparcie AES-NI;
 • b. FIPS 140-2 - certyfikowane moduły crypto;
 • c. alternatywne moduły kryptograficzne.
 • Dobrowolne lub wymuszone szyfrowanie
 • Centralne reguły i polityki bezpieczeństwa i szyfrowania
 • Odzyskiwanie danych offline przy zapomnianym haśle

 Szyfrowanie plików i folderów

 • Szyfrowanie plików w skonfigurowanych folderach na: dyskach lokalnych, dyskach zewnętrznych, w zasobach sieciowych, WebDAV, chmurze (np. DropBox)
 •                 a. wsparcie AES-NI;
 •                 b. FIPS 140-2 - certyfikowane moduły crypto;
 •                 c. alternatywne moduły kryptograficzne.
 • Dobrowolne lub wymuszone szyfrowanie
 • Centralne reguły i polityki bezpieczeństwa i szyfrowania
 • Odzyskiwanie danych offline przy zapomnianym haśle

Antywirus

DriveLock łączy optymalną ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami z charakterystycznymi dla DriveLock cechami: prostym i intuicyjnym zarządzaniem, elastycznością, integralnością ze środowiskiem IT i centralną konfiguracją. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na swoich zadaniach nie tracąc czasu na zwalczanie wirusów.

 • Całkowicie zintegrowany i zarządzany z konsoli DriveLock
 • Bez konieczności dodatkowych prac wdrożeniowych
 • Centralne monitorowanie i zarządzanie plikami kwarantanny
 • Wykorzystanie modularnego silnika skanowania Cyren
 • Blokowanie podłączanych pamięci do momentu sprawdzenia przed malware

Kontrola Aplikacji

DriveLock identyfikuje programy i rozróżnia pomiędzy dozwolonymi i zabronionymi. Można określić, kto może używać jakiej aplikacji na jakim urządzeniu a jakie aplikacje mają być blokowane. Wysoka granularność kontroli DriveLock zdecydowanie przewyższa ochronę zawartą w systemie Windows 7 i jest łatwiejsza w konfiguracji.

 • Niezatwierdzone programy są blokowane przed potencjalnym wyrządzeniem szkód
 • Zapobiega zero-day exploits
 • Prosty w konfiguracji i obsłudze
 • Zawiera gotową bazę wielu programów
 • Skonfigurowane zasady działają nawet po aktualizacji
 • Przejrzyste i elastyczne białe i czarne listy
 • Kontrola programów na podstawie hash'y
 • Kontrola programów, które są często uaktualniane za pomocą certyfikatów
 • Kontrola na podstawie właściciela pliku poprzez centralną dystrybucję oprogramowania
 • Łatwe zasady z kilkoma wyjątkami zamiast wielu trudnych zasad
 • Użytkownik – zdefiniowana kontrola dostępu

Kontrola Urządzeń

Użytkownicy oczekują, że na komputerach służbowych mogą wykorzystywać pamięci przenośne tak swobodnie jak robią to w domu. Może to powodować poważne zagrożenia dla danych i infrastruktury. DriveLock wymusza centralnie skonfigurowane zasady dostępu do nośników danych (CD-ROM, USB flash drive, eSATA, itp.) oraz szczegółową kontrolę nad tym kto może korzystać z mediów i jakie dane mogą być przenoszone. DriveLock może również wymuszać zasady dostępu do pozostałych portów i urządzeń włączając w to: Bluetooth, FireWire, iPhone, BlackBerry, kamery, drukarki i wiele innych.

 • Elastyczna oraz granularna kontrola dostępu do dowolnego urządzenia
 • Identyfikacja poprzez sprzętowe ID lub kryptograficzną identyfikację pliku
 • Zintegrowana kontrola przepływu danych z kontrolą inspekcji typu danych
 • Predefiniowane filtry grupy danych, które zawierają większość znanych typów plików
 • Kompletny audyt dotyczący operacji na danych, wliczając w to kopie shadow
 • Kontrola plików i urządzeń dla cienkich klientów (takie same polityki jak dla grubych klientów)
 • Kontrola przesyłu danych od/do lokacji sieci, np.: WebDAV
 • Prekonfigurowane zasady oraz polityki dla „szybkiego” bezpieczeństwa
 • Opcje wielowymiarowej konfiguracji w celu przystosowania do procesów biznesowych
 • Zdalna kontrola agentów oraz monitorowanie ustawień
 • Wielojęzyczne oraz w pełni konfigurowalne komunikaty dla użytkowników

Raportowanie - Rozliczalność

Utrzymanie ciągłości działania firmy jest kluczowe dla jej trwania. DriveLock dostarcza zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa, które proaktywnie chroni, monitoruje zdarzenia oraz dokumentuje je na potrzeby kontroli.

 • Analiza zagrożeń bezpieczeństwa
 • Kompletny wybór punktów startowych:
 •                  a. malware: kto kopiuje z jakich urządzeń zewnętrznych na który komputer;
 •                  b. dane: umiejętność śledzenia ścieżki do pliku;
 •                  c. urządzenia flash: jakie inne pliki zostały zapisane;
 •                  d. komputer: jakie inne zewnętrzne urządzenia zostały podłączone.
 • Wyszukiwanie nowych połączeń pomiędzy incydentami bezpieczeństwa
 • Przegląd statystyk, statusu raportów oraz analiza zagrożeń
 • Wysoka konfigurowalność poprzez elastyczne grupowanie danych oraz filtrowanie
 • Funkcja wydruku oraz exportu (Excel, PDF, HTML, itp.)
 • Harmonogram generowanych raportów oraz ich dystrybucja poprzez email
 • Bezpieczna kontrola dostępu do wbudowanych oraz dostosowanych raportów
 • Zgodność danych osobistych z niemieckim prawem ochrony danych osobowych, personalizacja wymaga autentykacji jednego z wielu autoryzowanych osób

Ochrona cienkiego klienta

Ochrona urządzeń cienkiego klienta powoduje, że nie ma potrzeby deaktywowania portów USB w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu uzyskuje się elastyczność w przydzielaniu dostępu autoryzowanym użytkownikom do portów USB gwarantując kopiowanie wyłącznie dozwolonych danych. 

 • Rozszerzenie DriveLock Virtual Channel umożliwia identyfikację zewnętrznego medium podłączonego do cienkiego klienta
 • Te same polityki jak dla grubego klienta
 • Wymuszone szyfrowanie zewnętrznych urządzeń
 • Zintegrowana kontrola przepływu danych
 • Pełny audyt operacji na danych, włączając w to kopie shadow
 • Centralne zarządzanie oraz raportowanie

 

Materiały dodatkowe

  - Broszura DriveLock

© ePrinus Sp. z o.o.