DriveLock App dla iOS i Android

DriveLock app umożliwia dostęp do zaszyfrowanych plików i folderów bezpośrednio z urządzeń opartych na iOS i Android.

Po zabezpieczeniu plików za pomocą DriveLock File Protection (PC lub MAC) i umieszczeniu ich w DropBox, OneDrive lub Google Drive możliwa jest praca na tych zasobach z poziomu urządzeń mobilnych. Bezpłatny klient DriveLock app na urządzenia mobilne pozwala również na dostęp do folderów niezabezpieczonych w chmurze. DriveLock app pozwala skumulować w jednej aplikacji dostęp do plików u trzech dostawców usług w chmurze.

DriveLock app zawiera następujące funkcjonalności: 

  • Automatyczne uwierzytelnianie w Dropbox, OneDrive i Google Drive; 
  • Szyfrowanie AES-256 z poziomu urządzenia mobilnego;
  • Dostęp do folderów wcześniej zaszyfrowanych przez DriveLock File Protection (PC lub MAC);
  • Dostęp do niezaszyfrowanych plików i folderów;
  • Bezpieczne przechowywanie haseł do łatwego i sprawnego dostępu do zaszyfrowanych folderów; 
  • Ręczne usuwanie zapisanych haseł w dowolnym czasie;
  • Zintegrowany „data cacheing” do szybkiego dostępu do plików;
  • Wyświetlanie różnych typów plików bezpośrednio w aplikacji;
  • Wysyłanie plików do innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym (np.: Good Reader, Pages itp.).

DriveLock File Protection jest rozwiązaniem do szyfrowania plików i folderów dla PC i MAC wykorzystywanym w firmach do bezpiecznego udostępniania danych lub plików między osobami i firmami, niezależnie czy jest on przechowywany na komputerze lokalnym, centralnym serwerze, dysku flash czy w chmurze.

 

 

 

© ePrinus Sp. z o.o.