Cyber Security Aware Employee

Cyber Security Aware Employee (CSAE) to szkolenie online wraz z certyfikacją stworzone przez hackerów, a mające na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie aktualnie występujących cyber zagrożeń. Szkolenie zostało podzielone na dziesięć tematycznych modułów, w których przedstawiamy istotę obecnie prowadzonych ataków hackerskich jak i ścieżki postępowania w przypadku, kiedy wydaje nam się, że staliśmy się celem ataku. Te dziesięć modułów to:

  • Kto i dlaczego nas atakuje?
  • Techniczne aspekty ataków.
  • Socjotechnika w atakach na organizacje.
  • Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
  • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa.
  • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.
  • Często popełniane błędy przez użytkowników.
  • Jak bezpiecznie korzystać z komputera w domu?
  • Czasy terroryzmu, jak się zachować w kryzysowej sytuacji?
  • Scenariusze ataków, które wydarzyły się naprawdę.

Szkolenie dodatkowo pokrywa zagadnienia związane z ochroną danych osobowych jak i zasady bezpiecznego korzystania z internetu w domu.

© ePrinus Sp. z o.o.