BitRater - wprowadzenie

BitRater jest najnowszą i innowacyjną technologią, która zabezpiecza przed złośliwym oprogramowaniem, wirusami, oprogramowaniem szpiegowskim, oprogramowaniem hakerskim i innymi zagrożeniami. BitRater kontroluje wszystkie procesy wykonywalne na komputerze. W przeciwieństwie do większości narzędzi bezpieczeństwa jest zaprojektowany tak, aby oferować maksymalną efektywność. BitRater jest jedną z najwszechstronniejszych i najefektywniejszych aplikacji bezpieczeństwa z funkcjonalnością białych list dostępnych aktualnie na rynku. BitRater zapewnia ochronę urządzeń i kontrolę procesów.

Jak działa BitRater

BitRater może działać bezobsługowo i niezauważalnie dla użytkownika. Kiedy BitRater wykrywa nieznany proces na komputerze, automatycznie przesyła go do usługi w chmurze Bitrater (BitRater Cloud Service), gdzie podlega analizie ponad 50 mechanizmów zwalczających złośliwe oprogramowanie. Analizę tę wspomagają rozbudowane bazy danych opisujące procesy nieszkodliwe i złośliwe. Ostatecznie proces jest analizowany przez zestaw zaawansowanych narzędzi. Jeśli proces jest zakwalifikowany lub podejrzewany o status złośliwego, podlega automatycznej blokadzie wykonywania na komputerze ORAZ wszystkich innych urządzeniach podłączonych do usługi w chmurze BitRater. To wszystko odbywa się niezwłocznie i jest w pełni automatyczne!

BitRater - Kluczowe cechy

ŁATWA INSTALACJA - Instalacja za jednym kliknięciem na urządzeniach klienckich - inteligentna ochrona w ciągu 10 minut.

“DEFCON” - Jeśli twoja organizacja została faktycznie zaatakowana - lub podejrzewasz, że miało to miejsce - nie ma powodu do paniki ani do odłączania całej sieci firmowej. BitRater zapobiega wykonywaniu złośliwych plików w twojej sieci.

DLA PRZEDSIĘBIORSTW, URZĘDÓW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH - Zagrożenia neutralizowane w domu, w biurze lub w podróży.

CZARNE LISTY (BLACKLISTING) - Czarne listy opisują niepożądane procesy. Domyślnym ustawieniem BitRater jest blokowanie wszystkich procesów wpisanych na czarną listę. Z tego powodu żaden proces zakwalifikowany jako szkodliwy nie może zostać wykonany na twoim komputerze. Aplikacja antywirusowa może usunąć zablokowane procesy na dalszym etapie.

CHMURA 7X24X365 - Przy dostępności 99.999% nasza chmura chroni twoją infrastrukturę IT o każdej godzinie każdego dnia. BitRater nie wymaga połączenia, aby cię aktywnie chronić.

BIAŁE LISTY (WHITELISTING) - Białe listy to podejście do zagadnień bezpieczeństwa stosowane przez większe banki i agencje wywiadowcze. Do tej pory implementacja tej metody wymagała zespołu administratorów - BitRater zapewnia inteligentną ochronę w domu, bez potrzeby udziału specjalistów.

Możliwości

WYKORZYSTUJEMY MOŻLIWOŚCI OCHRONY PRZECIWKO ZŁOŚLIWEMU OPROGRAMOWANIU

BitRater chroni twoje serwery i urządzenia końcowe przed znanym oprogramowaniem złośliwym, a także wykorzystującym jeszcze nie rozpoznane luki bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewnia bezproblemową pracę oprogramowania zautoryzowanego przez użytkownika. BitRater wykorzystuje technologię białych list, aby umożliwić ci wybór uznania danego oprogramowania za bezpieczne, a jednocześnie zapobiega wykonywaniu plików szkodliwych lub nieznanych kompletnie blokując złośliwemu oprogramowaniu dostęp do najważniejszych informacji twojej organizacji.

Szybka reakcja

BitRater wykorzystuje ochronę przez złośliwym oprogramowaniem w formie domyślnego blokowania (Default Deny) oprogramowania niepodpisanego. Jest to najefektywniejszy sposób zapobiegania wykonywaniu złośliwego oprogramowania, które umożliwia wykrywanie zagrożeń i reakcję w ciągu milisekund.

Koniec ze skanami antywirusowymi

Epoka rozbudowanych skanów antywirusowych dobiegła końca. Po instalacji BitRater jest zawsze włączony, i w czasie rzeczywistym blokuje wirusy, złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie wyłudzające, umożliwiając ci zatrzymanie złośliwego oprogramowania w danej chwili, bez potrzeby skanowania antywirusowego.

Ochrona urządzeń przy połączeniu z chmurą i zdalnie

BitRater korzysta z bazy danych haszów w chmurze, umożliwiając ochronę przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym. BitRater działa także lokalnie w celu ochrony zdalnych urządzeń końcowych, przy połączeniu z internetem lub bez.

ZAAWANSOWANA KONTROLA IT

BitRater redukuje wysiłek związany z administracją IT, przy czym dostarcza kompletną i efektywną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i niepożądanymi aplikacjami. Wykorzystując unikalną technologię wpisywania aplikacji na białe listy, umożliwia ci kontrolę i monitorowanie aktywności plików wykonywalnych na wszystkich serwerach i urządzeniach końcowych.

BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH

BitRater dostarcza zupełnie nowe rozwiązanie ochrony maszyn przed dzisiejszymi zagrożeniami. Stanowi kompletne przeciwieństwo nieaktualnego i nieużytecznego podejścia tradycyjnego oprogramowania antywirusowego. Oferując najefektywniejszą formę ochrony przed złośliwym oprogramowaniem maszyn wirtualnych i fizycznych, BitRater wykorzystuje technologię białych list, aby zapobiegać wykonywaniu złośliwego oprogramowania. Chroni twoich użytkowników i informacje na poziomie każdego terminala i serwera, powstrzymując ataki i zabezpieczając krytyczne systemy i dane wrażliwe. BitRater szybko i efektywnie eliminuje luki bezpieczeństwa w komputerach osobistych i laptopach z systemami Windows bez spowalniania pracy użytkowników. Zabezpiecza serwery plików, komputery osobiste i laptopy pracujące zdalnie lub lokalnie, połączone z internetem lub nie. Jego innowacyjna technologia oszczędnie korzysta z zasobów sprzętowych urządzeń końcowych.

RAPORTOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

BitRater inwentaryzuje wszystkie aplikacje zainstalowane na serwerach i komputerach, rejestrując wszystko, co jest tworzone, kiedy, przez kogo, oraz informacje o usunięciu lub modyfikacji - a także wiele innych parametrów. BitRater dostarcza raporty, które identyfikują wszystkie aplikacje działające w twoim środowisku biznesowym na poziomie serwerów i urządzeń końcowych.

To umożliwia:

 • Szybkie i łatwe analizy zdarzeń
 • Analizę i raportowanie logów
 • Tworzenie raportów zgodności
 • Automatyczne powiadomienia o naruszeniach zgodności

BEZPIECZEŃSTWO CENTRÓW DANYCH

Zaawansowane ataki koncentrują się na kradzieży danych biznesowych lub osobistych. Potrzebujesz narzędzi do powstrzymywania ataków zanim do nich dojdzie. Z drugiej strony, oprogramowanie antywirusowe może zatrzymać zagrożenia dopiero wówczas, kiedy szkodliwe oprogramowanie zostało zainstalowane, wykryte i zneutralizowane. Wreszcie, w 100% przypadków do naruszenia bezpieczeństwa danych dochodzi na poziomie serwerów. Coraz istotniejszą sprawą staje się ochrona centrów danych najlepszą dostępną formą zapobiegania złośliwemu oprogramowaniu - domyślnym blokowaniem. Nie możesz pozwolić sobie na eksperymenty, które mogą doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych, ich utraty i kradzieży, oraz zniszczenia serwerów i urządzeń końcowych. BitRater powstrzymuje złośliwe oprogramowanie przed wykonaniem, chroniąc twoje centra danych.

OCHRONA PRZED NARUSZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Do wielu ostatnich przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych na świecie mogłoby nie dojść wcale, gdyby zaatakowane organizacje stosowały rozwiązanie bazujące na polityce domyślnego blokowania i wpisywania na białą listę aplikacji. Wszystkie organizacje, które gromadzą dane klientów ponoszą ryzyko naruszenia ich bezpieczeństwa. Forma obrony reaktywnej w tradycyjnym oprogramowaniu antywirusowym już nie wystarcza. Zamiast niej musimy uprzedzać hakerów i korzystać z technologii wpisywania na białe listy oprogramowania w czasie rzeczywistym. BitRater bazuje na koncepcji białych list w czasie rzeczywistym (Real-time WhiteList) dla urządzeń końcowych. Wcześniej, ze względu na oszczędność zasobów sprzętowych miało uzasadnienie podejście “trzymania z dala od nas tego, co złe”. Dzisiaj, możemy już korzystać z podejścia “dopuszczania tylko tego, co dobre”. Bazujące na nim rozwiązanie domyślnego blokowania i wpisywania na białą listę korzysta jeszcze oszczędniej z zasobów - pozwalamy na wykonywanie oprogramowania zakwalifikowanego jako “dobre”.

DEFCON

Unikalny mechanizm bezpieczeństwa BitRater! Jeśli twoja organizacja została zaatakowana – lub tylko to podejrzewasz - bez paniki, nie odłączaj całej sieci. Jedno kliknięcie Jeśli jesteś menedżerem ds. sieci lub bezpieczeństwa i musisz podjąć natychmiastowe działanie w odpowiedzi na globalne zagrożenie, to po prostu uruchamiasz zaawansowany poziom ochrony BitRater. Eskalacja Poziomu Gotowości Bojowej BitRater (DEFCON Escalation) jest działaniem polegającym na aktywowaniu prostej listy kontrolnej za jednym kliknięciem, które efektywnie zatrzyma wszystkie procesy na wszystkich urządzeniach końcowych, poza zaufanymi aplikacjami. To zajmuje tylko chwilę, po której odzyskujesz pełną funkcjonalność informatyczną twojej organizacji.

* The DEFense readiness CONdition (DEFCON) to system oznaczeń poziomów gotowości bojowej wykorzystywany przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych

LISTY I POLITYKI KONTROLNE

Chroń swoje urządzenia końcowe i serwery przez cały czas rozwiązaniem będącym kompromisem między elastycznością a bezpieczeństwem:

 • Automatycznie twórz i utrzymuj białe listy aplikacji i polityki korporacyjne
 • Polityki korporacyjne i białe listy mogą być importowane, eksportowane, przeglądane, edytowane, wyszukiwane, scalane i sortowane
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym wszystkich nieautoryzowanych prób instalacji
 • Wykorzystuj istniejące konfiguracje 'Active Directory' do tworzenia polityk
 • Skanowanie zdalnych stacji roboczych w celu rozwijania list kontrolnych i polityk
 • INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI ROZWIĄZANIAMI BEZPIECZEŃSTWA

BitRater oferuje łatwą integrację z wiodącymi produktami bezpieczeństwa firm trzecich, aby zapewnić kompletną ochronę przed nowymi atakami. Coraz istotniejszą sprawą staje się rozbudowa systemów zabezpieczeń i koncentracja na ochronie danych urządzeń końcowych. BitRater zapewnia kompletną ochronę danych urządzeń końcowych, która bazuje na efektywnym mechanizmie wpisywania na białe listy zapobiegającym atakom złośliwego oprogramowania i utracie danych. BitRater jest dodatkową i bardzo efektywną warstwą ochrony serwerów i urządzeń końcowych. Uzupełnia niedostatki coraz mniej efektywnych rozwiązań antywirusowych bazujących na koncepcji podpisywania aplikacji, która nie nadąża za wyzwaniami stawianymi przez ataki przez niewykryte luki bezpieczeństwa lub oprogramowanie wyłudzające. BitRater zupełnie eliminuje możliwość uszkodzenia obrazów, systemów lub utraty danych przez złośliwe oprogramowanie.

OCHRONA STARSZYCH SYSTEMÓW

BitRater chroni starsze systemy już nie wspierane przez dostawców systemów operacyjnych, takie jak Windows XP lub Server 2003, zmniejszając wysiłek związany ze stosowaniem patchy w tych systemach.

BitRater zapewnia, że twoja organizacja zachowuje standardy zgodności, niezależnie od statusu patcha lub wersji systemu operacyjnego urządzeń końcowych lub serwerów. Eliminując możliwość wykonania w twojej sieci nieznanego lub niezaufanego kodu, BitRater powstrzymuje złośliwe oprogramowanie i ostatecznie zwiększa stabilność w twojej sieci.

Użytkownicy końcowi nie odczuwają spowolnienia pracy urządzeń korzystając z oprogramowania BitRater. Agent BitRater wykorzystuje minimalną liczbę zasobów porównywalną z obciążeniem generowanym przez sterownik urządzenia. Nie ma ponadto potrzeby regularnego skanowania antywirusowego, które mogą wydatnie spowalniać maszyny z systemem Windows XP. To oznacza, że starsze systemy z ograniczonymi zasobami sprzętowymi i szybkością pracy nie są dodatkowo spowalniane, przy czym pozostają bezpieczne, funkcjonalne i spełniają standardy zgodności.

BitRater to kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa urządzeń końcowych z systemami Windows XP i 2003, i nowszymi, w tym:

Stacje robocze

 • Windows 10 32/64 bit
 • Windows 8.1 32/6 4bit
 • Windows 8 32/64 bit
 • Windows 7 32/64 bit
 • Windows XP 32 bit

Serwery

 • Windows Server 2012 R2 32/64 bit
 • Windows Server 2012 32/64 bit
 • Windows Server 2008 R2 32/64 bit
 • Windows Server 2008 32/64 bit
 • Windows Server 2003 R2 32 bit
© ePrinus Sp. z o.o.