Sheriff Suite Solutions

Sheriff Suite Solutions chroni nieustrukturyzowaną zawartość w SharePoint, Office 365 oraz tzw. File Shares, a także podnosi poziom współpracy pomiędzy ich użytkownikami. Rozwiązanie Sheriff aktywnie monitoruje zawartość danych umożliwiając organizacji łatwe i efektywne regulowanie oraz zautomatyzowanie wymuszenia polityk na: stronach internetowych, w intranecie, extranecie, udziałach sieciowych, SharePoint oraz Office 365. Rozwiązanie chroni zawartość SharePoint oraz tzw. File Shares poprzez ograniczanie i zabezpieczenie wrażliwego kontentu na poziomie pojedynczego pliku.

Security Sheriff – monitoruje, wymusza, koryguje

Security Sheriff skanuje, klasyfikuje, monitoruje oraz koryguje integralność w: nieustrukturyzowanej zawartości zarządzanych systemów, udziałach sieciowych, grupowej współpracy oraz publicznych stronach internetowych skupiając się również na SharePoint, Office 365 i środowiskach hybrydowych. Security Sheriff zatrzymuje przypadkowy oraz zamierzony wyciek danych poprzez ograniczanie akcji, takich jak: edycja, zapisz jako, kopiowanie/wklejanie, drukowanie, wysyłka email, itp. Kontroluje również dostęp do zawartości plików poprzez bezpieczny podgląd (bezagentowy), np.: w przypadku pobierania jego zawartości.

Cechy

 • Narzucanie polityk
 • Automatyczne skanowanie i klasyfikacja danych
 • Klasyfikacja danych pod kątem bezpieczeństwa (publiczny, prywatny, poufny, tajny, itp.)
 • Szyfrowanie
 • Kontrola emaili
 • Kwarantanna pobranych plików
 • Blokowanie pobierania danych
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Śledzenie i audyt danych

Korzyści

 • Bezpieczne przechowywanie dokumentów wrażliwych w Sharepoint i Office 365.
 • Narzucanie zasad zgodnych z polityką firmy.
 • Bezpieczny podgląd dokumentów oraz kontrola dystrybucji.
 • Dynamiczne metadane i zarządzanie uprawnieniami.
 • Zbudowany w oparciu o SharePoint.
 • Osiągnięcie pełnego wykorzystania zasobów IT oraz informacji w biznesie.
 • Ułatwia zarządzanie przy wzroście ROI.
 • Łatwy w użyciu, błyskawiczny we wdrożeniu.
   

Site Sheriff – Dynamiczny dostęp i zarządzanie uprawnieniami dla SharePoint

Największym wyzwaniem dla Administratora jest posiadanie pełnej i aktualnej wiedzy kto i do czego ma dostęp oraz co może zobaczyć w SharePoint. Site Sheriff został zaprojektowany dla: złożonych farm, site’ów z wieloma lokalizacjami oraz różnymi modelami użytkowników i dostępu. Site Sheriff wprowadza szeroki zakres scenariuszy bezpiecznego współdzielenia danych dając uprawnienia do wspólnej pracy pomiędzy różnymi pracownikami w ramach firmy jak również włączając w to użytkowników firm zewnętrznych. Site Sheriff kontroluje dostęp do wrażliwego zawartości dokumentów poprzez połączenie atrybutów użytkownika i metadanych.

Cechy

 • Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami
 • Bezpieczny czytnik dokumentów
 • Znaki wodne
 • Wyłącza tzw. Ribbon Commands
 • Adoptuje listy zewnętrznych użytkowników
 • Zatrzymanie pobieranych danych
 • Dynamiczny podgląd
 • Dynamiczne reguły dostępu

Korzyści

 • Zarządzanie złożonymi uprawnieniami dostępu w SharePoint.
 • Ułatwienia we wdrożeniu korporacyjnych polityk na wszystkie site’y.
 • Umożliwia prostą współpracę i wymianę danych z zewnętrznymi organizacjami.
 • Powstrzymuje duplikację oraz obniża koszty.

Compliance Sheriff

Compliance Sheriff automatyzuje kontrolę zgodności zawartości stron internetowych z obowiązującymi regulacjami, włączając w to czynniki jak: Personally Identifiable Information (PII), Protected Health Information (PHI), dostępność, ochrona danych i informacji, kontent zakazany i nieprzyzwoity, optymalizowanie silnika wyszukiwania.

 • Monitoruje zawartości pod kątem potencjalnych niezgodności w środowisku cyfrowym.
 • Audytuje i raportuje strony internetowe pod kątem: dostępności, prywatności, jakości oraz bezpieczeństwa.

Materiały dodatkowe

  - HiSoftware Solutions Overview

- Compliance Sheriff

© ePrinus Sp. z o.o.