Apius Technologies S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą operującą na międzynarodowym rynku teleinformatycznym. Spółka powstała w 2011 roku i bardzo szybko zdobyła mocną pozycję w Polsce, szczególnie w obszarze nowoczesnych rozwiązań komunikacji IP oraz systemów bezpieczeństwa IT. Firma jest także obecna na zagranicznych rynkach usług informatycznych m.in. w Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, USA oraz na Węgrzech i Słowacji. Misją Apius jest dostarczanie Klientom innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz komunikacji IP, wspomagających bezpieczny i stabilny rozwój ich biznesu. Rozwój Apius jest możliwy dzięki systematycznym inwestycjom w umacnianie kompetencji Zespołu oraz ciągłą rozbudowę zaplecza technologicznego. Każdego roku Spółka przeznacza znaczne środki finansowe (do 20% zysku) w działania rozwojowe, szczególnie w tworzenie nowych produktów i usług oraz wyposażenie specjalistycznych laboratoriów.

 

Atende to jedną z czołowych grup kapitałowych w branży IT w Polsce obecna na rynku od 25 lat. Specjalizuje się w integracji teleinformatycznej, łącząc ofertę światowej klasy dostawców. Buduje najnowocześniejsze sieci komputerowe i centra danych. Oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co raz ważniejszą częścią działalności biznesowej stanowią usługi cloud (w modelu chmury obliczeniowej) oraz managed services (usługi utrzymaniowe). Jako Grupa Kapitałowa konsolidująca dziewięć spółek, dostarcza systemy IT dla najważniejszych segmentów rynku: operatorów telekomunikacyjnych, energetyki, administracji publicznej, mediów, sektora finansowego i służby zdrowia.

 

EMCA jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie monitoringu infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa sieci. Głównym założeniem działu usług IT EMCA jest indywidualne podejście do każdego klienta i sprostanie wszelkim jego oczekiwaniom. Specjaliści posiadają bardzo wysoką wiedzę z wielu obszarów IT co jest niezbędnym warunkiem do nawiązania dialogu z operatorami rozwiązań systemów operacyjnych, baz danych, sieci LAN, sieci SAN po stronie klienta. Zakres naszych usług: Monitoring infrastruktury IT, serwerów, aplikacji, baz danych, usług biznesowych; Netflow Monitoring; Security monitoring; Log&Event management, SIEM; PC Management; Help desk; Backup danych; Firewall Network Security

 

eWINit Services jest wrocławskim integratorem IT, skupiającym się głównie na usługach z zakresu: sieci LAN/WLAN/WAN i cyberbezpieczeństwa, migracji do chmury (publicznej i prywatnej) oraz zarządzanie środowiskami chmurowymi, outsourcingu, wsparcia technicznego dla IT oraz Helpdesk’u dla użytkowników. Rozwiązania oferowane przez eWINit Services tworzą kompleksową ofertę skupiająca się na podniesieniu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej naszych klientów. Specjalistyczna wiedza zespołu eWINit Services gwarantuje techniczne i merytoryczne wsparcie klienta na najwyższym poziomie.   

 

Exence specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych wspierających działalność operacyjną oraz rozwój firm i instytucji. Szerokie portfolio produktowe spółki tworzą dziedzinowe aplikacje i systemy informatyczne zaprojektowane w oparciu o technologie uznanych globalnych dostawców IT oraz narzędzia open source. Produkty oferowane przez Exence umożliwiają klientom m.in.: usprawnienie funkcjonowania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów prowadzonej działalności.  

 

Firma Famoc dostarcza innowacyjne rozwiązania na rynek telekomunikacji mobilnej, umożliwiając zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi i sieciowymi. Kluczowy produkt firmy to FAMOC manage - zaawansowane oprogramowanie mobilne, które współpracując z serwerami i bazami danych, stanowi potężne narzędzie do zdalnej konfiguracji floty telefonów komórkowych oraz wsparcia klientów i pracowników. Famoc kieruje swoją niepowtarzalną ofertę do operatorów sieci komórkowych, agencji rządowych oraz przedsiębiorstw.

 
 

InBase Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w ochronie informacji a w szczególności w ochronie danych osobowych i danych medycznych. Firma wspiera różne organizacje w obszarze ochrony danych osobowych od technologii po aspekty prawne. InBase przeprowadza audyty zgodności procesów z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z uwzględnieniem wymogów branżowych, pomaga wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające procesy w firmie na zgodność z GIODO na poziomie organizacyjno-prawnym jak i na poziomie technicznym. Zespoły oddelegowane do klienta są prowadzone przez doświadczonych pracowników z odpowiednimi certyfikatami. Firma InBase wspiera także klientów podczas wdrażania normy ISO27001 oraz prowadzi szkolenia z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

 

KOMA NORD, informatyczna spółka technologiczna, po dwudziestu latach swojej działalności, jest czołową firmą dostarczającą profesjonalną infrastrukturę komputerową, działającą na północy Polski. W ofercie znajdują się kompletne rozwiązania infrastrukturalne, głównie dla średnich i dużych odbiorców instytucjonalnych. Siła firmy opiera się na wysokiej jakości usług, silnym zespole oraz na wysokim poziomie satysfakcji Klientów. Efekty te są wynikiem wysokiej kultury, konsekwencji oraz rzetelności działań, w odniesieniu do Klientów, Dostawców, Kooperantów oraz własnych Pracowników. Pragnąc realizować misję przyjęła następującą misję działania: "Być wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań informatycznych na terenie Polski Północnej. Dla naszych Klientów stanowić wiarygodną pomoc w ich długofalowym rozwoju." 

 

MCX to trzon silnej grupy wyspecjalizowanych spółek, w skład której wchodzą: MCX Pro, MCX Systems, MCX Serwis. Każda ze spółek odpowiada na inne potrzeby klientów, jednak w znacznej mierze związane są one z obszarem teleinformatyki. MCX Spółka z o.o. jest firmą, która prowadzi własną działalność operacyjną, a także pełni funkcję strategiczną oraz finansową w odniesieniu do pozostałych podmiotów Grupy. MCX Spółka z o.o. jest właścicielem budynku przy ul. Gotarda 9 w Warszawie. Budynek został oddany do użytku w 2003 r. jako jeden z najbardziej inteligentnych biurowców w Warszawie. Do dzisiaj, ten wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne oraz systemy automatyki budynkowej obiekt, jest siedzibą spółek Grupy MCX oraz posiada część biurową przeznaczoną pod wynajem podmiotom zewnętrznym. 

 

Quest Dystrybucja Sp. z o.o. jest dystrybutorem i integratorem rozwiązań do zarządzania systemami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w chmurze. Zapewnia także wsparcie w zakresie wdrożenia i wykorzystywania oferowanego oprogramowania. Spółka działa na polskim rynku oprogramowania narzędziowego od 2004 r., Oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania bazami danych i infrastrukturą Microsoft, monitorowania systemów, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania tożsamością i dostępem, automatyzacji procesów w zakresie operacji IT oraz zabezpieczania komunikacji. 

 

Telsar to dynamicznie rozwijający się dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu. Jest prywatną firmą z polskim kapitałem, która specjalizuje się w zarządzaniu usługami i infrastrukturą IT, budowie rozwiązań teleinformatycznych oraz systemach pracy grupowej. Oferuje usługi outsourcingowe, projektowanie i budowę sieci LAN/WAN/WLAN, wdrożenia kompleksowych systemów VoIP, wirtualizację, audyty, opracowanie planów, procedur i polityk bezpieczeństwa, analizy i mapowanie procesów biznesowych. W ofercie Telsar znajduje się szereg rozwiązań usprawniających działalność biznesową przedsiębiorstw. Podczas realizacji projektów specjaliści Telsar dogłębnie analizują wykorzystanie zasobów IT i faktyczne oczekiwania klientów w zakresie infrastruktury i systemów teleinformatycznych. Na potrzeby usług świadczonych dla swoich klientów stworzono dwa dedykowane Data Center, które spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i utrzymywania baz danych zgodne z regulacjami GIODO i innych instytucji państwowych.

 

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. jest obecny na polskim rynku od września 1986 roku. W tym czasie zajmował się usługami serwisowymi, projektowaniem i produkcją sprzętu komputerowego. Pod koniec lat 80-tych oferta rozszerzyła się o działalność związaną z oprogramowaniem. Możliwości jakie pojawiły się na początku lat 90-tych zaowocowały szybkim rozwojem firmy w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych. Spowodowało to rozszerzenie oferty i wypracowanie profilu działań, co stale jest doskonalone i dostosowywane do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku. Misją ZSK Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom kompleksowych rozwiązań informatycznych, teleinformatycznych oraz automatyki budynkowej, opartych na najnowocześniejszych technologiach.

 
© ePrinus Sp. z o.o.