Apius Technologies S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą operującą na międzynarodowym rynku teleinformatycznym. Spółka powstała w 2011 roku i bardzo szybko zdobyła mocną pozycję w Polsce, szczególnie w obszarze nowoczesnych rozwiązań komunikacji IP oraz systemów bezpieczeństwa IT. Firma jest także obecna na zagranicznych rynkach usług informatycznych m.in. w Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, USA oraz na Węgrzech i Słowacji. Misją Apius jest dostarczanie Klientom innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz komunikacji IP, wspomagających bezpieczny i stabilny rozwój ich biznesu. Rozwój Apius jest możliwy dzięki systematycznym inwestycjom w umacnianie kompetencji Zespołu oraz ciągłą rozbudowę zaplecza technologicznego. Każdego roku Spółka przeznacza znaczne środki finansowe (do 20% zysku) w działania rozwojowe, szczególnie w tworzenie nowych produktów i usług oraz wyposażenie specjalistycznych laboratoriów.

Wybrane certyfikacje:       

 

Concept Data działa od początku 2016 roku i tworzy ją zespół specjalistów o wysokich kompetencjach technicznych. Firma realizuje projekty zarówno na rynku polskim, jak i zagranicą, a ofertę kieruje głównie do klientów korporacyjnych. Oferowane rozwiązania i konsulting technologiczny dotyczą m.in. bezpieczeństwa cyfrowych kanałów dystrybucyjnych, zarządzania dostępem i tożsamością oraz wydajności platform bazodanowych i środowisk aplikacyjnych.

Wybrane certyfikacje:         

 

Exence specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych wspierających działalność operacyjną oraz rozwój firm i instytucji. Szerokie portfolio produktowe spółki tworzą dziedzinowe aplikacje i systemy informatyczne zaprojektowane w oparciu o technologie uznanych globalnych dostawców IT oraz narzędzia open source. Produkty oferowane przez Exence umożliwiają klientom m.in.: usprawnienie funkcjonowania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów prowadzonej działalności.  

Wybrane certyfikacje:                 

 

Firma FancyFon dostarcza innowacyjne rozwiązania na rynek telekomunikacji mobilnej, umożliwiając zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi i sieciowymi. Kluczowy produkt firmy to FancyFon Mobility Center (FAMOC™) - zaawansowane oprogramowanie mobilne, które współpracując z serwerami i bazami danych, stanowi potężne narzędzie do zdalnej konfiguracji floty telefonów komórkowych oraz wsparcia klientów i pracowników. FancyFon kieruje swoją niepowtarzalną ofertę do operatorów sieci komórkowych, agencji rządowych oraz przedsiębiorstw.”.

Wybrane certyfikacje:  

 

Fly on the cloud działa na rynku od 2014 roku, jako jeden z głównych partnerów Google. Zajmuje się dostarczaniem profesjonalnych rozwiązań biznesowych, a kompetencje firmy są potwierdzone specjalnymi certyfikatami. Dopasowuje indywidualnie profesjonalne narzędzia dla przedsiębiorstw z różnych branż. Dzieli się doświadczeniem z klientami, optymalizuje działanie danej firmy, czy też poszerza możliwości działania o kolejne obszary. Misją Fly on the cloud jest budowanie innowacyjnego podejścia do komunikacji, współpracy - oferując profesjonalne produkty. Do grona klientów firmy należą m.in. Brand 24, Mokate, Wawel, eSmokingWorld, Pieprzyk, Show Room, naTemat.”.

Wybrane certyfikacje:  

 

IBPM S.A. jest zespołem 42 doświadczonych analityków, architektów i projektantów realizujących projekty w oparciu o systemy BPM&ODM, ESB, ECM, BI&BigData. Kluczowe wartości firmy to: koncentracja na efektach ekonomicznych osiąganych dzięki optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi BPM, ESB, ECM, BI; wysoka jakość tworzonych rozwiązań w aspekcie ergonomicznym i technologicznym (innowacyjność i atrakcyjność wykonanych komponentów); zapewnienie zwinności (Agility) dla tworzonych rozwiązań, umożliwiając ekstremalnie szybkie dostosowywanie narzędzi do biznesu; możliwie najszerszy kontakt z użytkownikiem końcowym i pogłębiona analiza jakości interakcji człowiek-komputer.

Wybrane certyfikacje:     

 

InBase Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w ochronie informacji a w szczególności w ochronie danych osobowych i danych medycznych. Firma wspiera różne organizacje w obszarze ochrony danych osobowych od technologii po aspekty prawne. InBase przeprowadza audyty zgodności procesów z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z uwzględnieniem wymogów branżowych, pomaga wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające procesy w firmie na zgodność z GIODO na poziomie organizacyjno-prawnym jak i na poziomie technicznym. Zespoły oddelegowane do klienta są prowadzone przez doświadczonych pracowników z odpowiednimi certyfikatami. Firma InBase wspiera także klientów podczas wdrażania normy ISO27001 oraz prowadzi szkolenia z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Wybrane certyfikacje:                      

 

Integrity Partners Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Grupy Altkom. Projektujemy, budujemy, wspieramy i utrzymujemy informacyjne środowiska pracy (information workplace) naszych Klientów. Pracujemy dla innowacyjnych firm i instytucji, opierających swój rozwój i sprawność organizacyjną na mądrym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Doradzamy w rozwoju optymalnego środowiska pracy, zarówno tworzonego lokalnie (on premise) jak i w modelu cloud computing.

Wybrane certyfikacje:   

 

IT4us zbudowała pasja do wykorzystania informatyki w biznesie. Szczególnie bliskie sercu naszego partnera są zagadnienia bezpieczeństwa danych i szeroko pojętego bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, z całą wiedzą i narzędziami z tym związanymi. Od lat stosuje on rozwiązania sprawdzone jak również wykorzystuje narzędzia nowe, dobrze rokujące i w wystarczającym stopniu dopracowane. Poświęca wiele czasu na doskonalenie wiedzy by dostarczyć Klientom systemy „szyte na miarę”. IT4us posiada szerokie doświadczenie we współpracy z firmami praktycznie każdej wielkości. Wspiera również działy IT korporacji międzynarodowych.”.

Wybrane certyfikacje:  

 

Firma LynX IT jest materializacją konsekwencji, wizji, zapału oraz wiedzy grupy osób z ponad 15 letnim doświadczeniem, zdobywanym w sprzedaży sprzętu, oprogramowania i kompletnych rozwiązań IT, realizacji różnorodnych analiz oraz usług konsultingowych IT, w tym związanych z rozwojem biznesu oraz zarządzania projektami IT. W swojej wieloletniej praktyce zespół LynX IT współpracował z Klientami z takich obszarów jak sprzedaż detaliczna i hurtowa, bankowość i ubezpieczenia oraz telekomunikacja i energetyka. Wieloletnie relacje z Klientami i Partnerami oparte są na współpracy w atmosferze wzajemnego zaufania, co jest fundamentem rozwoju zarówno Klientów i Partnerów jak i LynX IT. Głównym celem zespołu LynX IT jest budowa firmy charakteryzującej się „elastycznością i zwinnością" rysia (łac. - lynx), opartej na ścisłej współpracy ze sprawdzoną siecią zaufanych Partnerów Biznesowych. 

Wybrane certyfikacje:           

 

 

Firma NEWIND sp. z o.o. powstała w 2010 roku. Trzon firmy od początku jej istnienia tworzy zespół doświadczonych specjalistów, którzy w swojej karierze wspólnie zrealizowali najbardziej złożone projekty IT w wielu sektorach gospodarki. NEWIND za główny cel stawia sobie dostarczanie klientom najwyższej klasy rozwiązań i usług IT. Podstawowe obszary działania to: integracja systemowa, bezpieczeństwo systemów IT, audyt informatyczny, kompleksowe usługi doradcze oraz konsulting w obszarze SAP Basis. W tych obszarach wspierają nas najwięksi światowi dostawcy technologii IT (m.in. IBM, HP, SAP, Microsoft). NEWIND oferuje ponadto własne rozwiązania programistyczne (m.in. na platformie Java, .NET, Microsoft Sharepoint), zarówno w postaci aplikacji dedykowanych, jak i aplikacji uzupełniających oferowane rozwiązania systemowe. Firma realizuje projekty zarówno w sektorze prywatnym, jak i na rynku publicznym. Kompetencje merytoryczne pracowników firmy oraz znajomość najnowszych technologii IT, poświadczone licznymi certyfikatami technicznymi, umożliwiają optymalne i kompleksowe dostosowywanie oferowanych rozwiązań do potrzeb naszych klientów.

Wybrane certyfikacje:                      

 

Telsar to dynamicznie rozwijający się dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu. Jest prywatną firmą z polskim kapitałem, która specjalizuje się w zarządzaniu usługami i infrastrukturą IT, budowie rozwiązań teleinformatycznych oraz systemach pracy grupowej. Oferuje usługi outsourcingowe, projektowanie i budowę sieci LAN/WAN/WLAN, wdrożenia kompleksowych systemów VoIP, wirtualizację, audyty, opracowanie planów, procedur i polityk bezpieczeństwa, analizy i mapowanie procesów biznesowych. W ofercie Telsar znajduje się szereg rozwiązań usprawniających działalność biznesową przedsiębiorstw. Podczas realizacji projektów specjaliści Telsar dogłębnie analizują wykorzystanie zasobów IT i faktyczne oczekiwania klientów w zakresie infrastruktury i systemów teleinformatycznych. Na potrzeby usług świadczonych dla swoich klientów stworzono dwa dedykowane Data Center, które spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i utrzymywania baz danych zgodne z regulacjami GIODO i innych instytucji państwowych.

Wybrane certyfikacje:           

 
© ePrinus Sp. z o.o.