idenprotect

idenprotect to platforma dostarczająca logowanie jednokrotne, funkcje zarządzania tożsamościami i dostęp do aplikacji. Wiodące organizacje używają idenprotect do poprawy bezpieczeństwa, spełnienia wymogów regulacyjnych (PSD2, GDPR) oraz zmniejszenia złożoności i kosztów. Rozwiązanie to eliminuje cel numer jeden hakerów – hasło.
W celu ochrony przed oszustwami, phishingiem i kradzieżą danych uwierzytelniających sprawia, że dostęp pracowników do systemów firmy oraz płatności i transakcje klientów są bezpieczniejsze.

idenprotect wykorzystuje, wewnętrzny układ sprzętu zabezpieczający urządzenia (Secure Enclave lub Trusted Execution Environment) i używa go jako skarbca do tworzenia i przechowywania klucza prywatnego, którego nie można skopiować ani zmanipulować.
Oznacza to, że iDENprotect zapewnia bezpieczeństwo, które jest tak silne jak tradycyjne tokeny sprzętowe i tak skalowalne jak rozwiązanie programowe – przy zachowaniu pewności i zaufania.

 Cechy idenprotect

• Wykorzystuje układ zabezpieczający w urządzeniu jako cyfrowy magazyn tożsamości. 

• Bezpiecznie eliminuje potrzebę haseł w trakcie logowania. 

• Jest odporny na kradzież poświadczeń przez phishing i ataki złośliwego oprogramowania, dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dalszego oprogramowania zabezpieczającego.

• Automatyzuje wiele współczesnych złożonych procesów IT. 

• Szybko i bez zakłóceń integruje się z aplikacjami i systemami operacyjnymi .

• Jest to scentralizowana platforma oparta na standardach umożliwiająca organizacjom spełnianie najnowszych przepisów i polityk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. 

idenprotect SSO

• Logowanie jednokrotne dla tożsamości federacyjnej. 

• Logowanie jednokrotne dla aplikacji starszych i specyficznego typu. 

• Nie jest wymagane hasło. 

• Jeden pulpit nawigacyjny ze wszystkimi aplikacjami. 

• Obsługuje wiele protokołów uwierzytelniania. 

• Standardy oparte na prostszej integracji i wsparciu. 

• Wysoka pewność z dodatkową warstwą autentyczności i zaufania. 

• Możliwość dostosowania – własne logo, brandowanie. 

Podsumowanie

• Rozwiązuje problem związany z hasłami, bezpiecznie je usuwając, eliminując w ten sposób ryzyko naruszenia danych. 

• Umożliwia bezproblemowe, bezpieczne logowanie za pomocą urządzenia mobilnego obsługującego Idenprotect i danych biometrycznych użytkownika. 

• Dedykowana technologia bezpiecznego chipa na urządzeniu – natywna dla urządzeń mobilnych i laptopów. 

• Chroni użytkowników przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem, socjotechniką i innymi atakami mającymi na celu kradzież haseł. 

• Może zmniejszyć złożoność i wydatki na wsparcie IT. 

• Integruje się z tysiącami aplikacji, pulpitem Windows, Office 365, Active Directory i nie tylko. 

• Prosty w użyciu dla wszystkich. 

Informacje techniczne

I

Wspierane platformy (wszystkie podane lub nowsze)

• iOS 10

• Android 6.0

• Windows 10

• Linux (CentOS/Red Hat)

• MacOS 10

Metody integracji

• SAML 2.0

• RADIUS

• Certificate-Based Authentication

• Forms-Based Authentication

• Time-Based OTP

• Message-Based OTP (SMS)

Algorytm bezpieczeństwa OTP

• HMAC-SHA256

Dostępność SDK

• IOS

• Android

• Windows

Opcje wdrożenia:

• on premises

• chmura

• hybryda