InBase

InBase jest naszym partnerem od początku działalności ePrinus. Specjalizuje się ona w ochronie informacji i ciągłości działania, a w szczególności w ochronie danych osobowych i danych medycznych. Wspiera organizacje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem ochrony danych osobowych – od technologii po aspekty prawne. Przeprowadza audyty zgodności ze standardami ISO27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, ISO22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania oraz procesów z wymogami RODO z uwzględnieniem wymogów branżowych.

Pomaga wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające procesy w firmie w zgodności ze standardami ISO27001, ISO22301, czy wymaganiami RODO, UKNF (np. komunikat UKNF dotyczący przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej) , KSC (Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018r.) na poziomie organizacyjno-prawnym, jak i na poziomie technicznym. 

Zespoły oddelegowane do klienta są prowadzone przez doświadczonych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi certyfikatami. Osoby nadzorujące zbierały doświadczenia prowadząc wiele projektów w zakresie ISO27001, ISO22301, RODO, KSC, UKNF w kraju jak i zagranicą w szczególności jeżeli chodzi o ISO2700, ISO22301. 

InBase dodatkowo prowadzi szkolenia w zakresie standardu ISO27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, ISO22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania, zgodności w zakresie RODO, w jaki sposób przygotować organizację aby była zgodna z ustawą o krajowym systemie cyberzpieczeństwa czy zgodności z komunikatem UKNF dotyczącym przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej.

ePrinus kieruje ofertę InBase wyłącznie do Partnerów do wykorzystania wewnętrznego lub jako podwykonawcy.

Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie.

Oferta szkoleń InBase:

 • Wdrożenie ISO 27001 – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Wdrożenie ISO 22301 – Systemu Zarządzania Ciągłości Działania.
 • Szkolenie dla audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001
 • Szkolenie dla audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z ISO22301
 • W jaki sposób wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania tak aby być zgodnym z KSC w oparciu o ISO27001 i ISO22301
 • Wstęp do ochrony danych osobowych,
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO27005
 • Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w oparciu o ISO31000 
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze danych osobowych,
 • Przeprowadzenie sprawdzenia procesu ochrony danych osobowych w oparciu o standard ISO27701 i RODO
 • Szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych w jaki sposób zarządzać procesem ochrony danych osobowych w oparciu o RODO i standardy ISO27001, ISO22301, ISO27701
 • Bezpieczeństwo przetwarzania informacji w usłudze chmury obliczeniowej w oparciu o standard ISO27017.