Październik – Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej, która trwa przez cały październik.

Idea ta ma na celu popularyzację wiedzy, zwiększanie świadomości i wymianę dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży.

Yubico, jako promotor idei FIDO/FIDO2 oraz pomysłodawca i twórca kluczy sprzętowych jako nośnika technologii logowania bez hasła, tzw. passwordless, po raz pierwszy uczestniczy i wspiera ideę bezpiecznego miesiąca – października.

Klucze Yubikey serii 5 z upustem CyberSecurity Month są dostępne w sprzedaży eCommerce (x-kom) oraz u wybranych partnerów przy projektach B2B.