Austriacki rząd dodaje obsługę YubiKey do krajowego systemu identyfikacji elektronicznej

Wraz z niedawnym dodaniem YubiKey do oficjalnie obsługiwanych urządzeń z certyfikatem FIDO Level 2, ID Austria poczyniła znaczący krok w kierunku zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i wygody swoim użytkownikom. ID Austria, elektroniczny system identyfikacji, który opiera się na istniejącym w kraju systemie podpisu telefonu komórkowego i Bürgerkarte (karcie obywatela), umożliwia wszystkim obywatelom bezpieczną identyfikację i dostęp do różnych usług publicznych online – całkowicie bezpłatnie. System został po raz pierwszy wprowadzony w 2019 r. i od tego czasu stał się integralną częścią infrastruktury cyfrowej kraju. Od tego roku system będzie nawet dostępny w całej Unii Europejskiej, umożliwiając obywatelom Austrii dostęp do usług i weryfikację ich tożsamości w całym regionie, w którym akceptowane są rozwiązania zgodne z eIDAS (elektroniczna identyfikacja, uwierzytelnianie i usługi zaufania).

FIDO (Fast Identity Online) to otwarty standard uwierzytelniania opracowany przez Yubico w oparciu o kryptografię klucza publicznego, który ma na celu wyeliminowanie użycia haseł i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez tradycyjne metody. Ponadto certyfikacja FIDO Level 2 jest ograniczona tylko do sprzętowych urządzeń zabezpieczających, takich jak klucze YubiKey i karty inteligentne, które mają ograniczone środowisko operacyjne i obsługują poświadczenia.

Oprócz korzyści związanych z bezpieczeństwem w połączeniu z urządzeniem FIDO L2, ID Austria oferuje również kilka zalet w porównaniu z alternatywnymi metodami uwierzytelniania:

  • Łatwy w użyciu. Obywatele Austrii mogą teraz uwierzytelniać się w usługach online za pomocą NFC (zbliżeniowo) lub USB. Możliwe jest teraz uniwersalne uwierzytelnianie w całej gamie urządzeń, od urządzeń mobilnych po komputery stacjonarne, za pomocą klucza YubiKey – w którym znajduje się materiał kryptograficzny – co oznacza, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług publicznych i identyfikować się z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
  • Bezpieczne podpisywanie dokumentów cyfrowych. Jest to kluczowa funkcja dla osób fizycznych i potencjalnie niektórych zarejestrowanych przedsiębiorstw, które muszą podpisywać ważne dokumenty online. Na przykład użytkownik może teraz cyfrowo podpisać umowę najmu, ofertę pracy lub deklarację podatkową za pomocą ID Austria. Podpisy cyfrowe są prawnie wiążące i mają taką samą wartość jak podpisy odręczne, dlatego korzystanie ze sprzętowego klucza bezpieczeństwa FIDO L2 jest dobrym sposobem dla użytkowników na zapewnienie, że ich podpisy cyfrowe są autentyczne, integralne, niepodważalne i chronione przed manipulacją, fałszerstwem i innymi formami cyberataku.

Ogólnie rzecz biorąc, dodanie urządzeń z certyfikatem FIDO Level 2 do ID Austria stanowi znaczący postęp, który znacznie zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę systemu. Opierając się na istniejącym systemie podpisu telefonu komórkowego i Bürgerkarte, ID Austria stworzyła innowacyjny i solidny system identyfikacji cyfrowej, który wyznacza standardy bezpiecznego uwierzytelniania online i podpisów cyfrowych. Stanowi to doskonały przykład tego, jak technologia i otwarte standardy mogą być wykorzystywane przez rządy w celu zwiększenia bezpieczeństwa, prywatności i wygody obywateli.

Na podstawie bloga naszego partnera, firmy Yubico.