Klucz do (cyber)bezpieczeństwa? U2F!

Dziś krótko 😁

Na rządowej stronie gov.pl – Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej zamieszono zalecenia co do stosowania dwupoziomowego uwierzytelniania U2F, zabezpieczającego m.in. przed phishingiem i innymi cyberatakami.

I dlaczego jest w nim mowa o Yubikey? Serwis odwołuje się do publikacji SEKURAK Poradnik o kluczach sprzętowych na przykładzie YubiKey 5 NFC (2FA, U2F, FIDO2)

Więcej można przeczytać tutaj.