Nasz partner Exence S.A. częścią transatlantyckiego zespołu ASPAARO.

W kwietniu Airbus Defence and Space oraz Northrop Grumman wraz z siedmioma strategicznymi firmami, tworzącymi zespół #ASPAARO (Atlantic Strategic Partnership for Advanced All-domain Resilient Operations) został wybrany przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA – NATO Support and Procurement Agency) do przeprowadzenia jednego z trzech badań redukcji ryzyka i wykonalności (RRFS – Risk Reduction and Feasibility Studies).

Do transatlantyckiego zespołu ASPAARO należą BAE Systems (Wielka Brytania), Kongsberg Defence & Aerospace (Norwegia), @GMV (Hiszpania), IBM (USA), Lockheed Martin (USA) i MDA (Kanada) oraz wrocławska firma Exence S.A.

Zgodnie z zawartą Umową, w najbliższych miesiącach zespół przeprowadzi dokładną ocenę w pełni rozproszonego modelu nadzoru, dopracuje szczegóły, oceni wykonalność, ryzyko i koszty, a także przedstawi zalecane rozwiązanie techniczne z wykorzystaniem sprawdzonych technologii, otwartych standardów i interfejsów dla wielodziedzinowych możliwości, jakie ma zapewnić Sojusz Przyszłego Nadzoru i Kontroli (AFSC – Alliance Future Surveillance and Control ).

Gratulujemy naszemu partnerowi, wrocławskiej firmie Exence S.A., z którą współpracujemy od momentu powstania ePrinus. Udział w tego typu pracach, po pierwsze pokazuje wysoki poziom usług dostarczanych przez Exence. Po drugie, widzimy, że polskie firmy mogą być traktowane na równi z światowymi firmami z branży defence.