Uhonorowanie wyjątkowych produktów dla bezpieczeństwa rządu USA

Wsród zdobywców platynowej i złotej nagrody Govies Government Security Award za rok 2023, w kategorii sprzętowe urządzenia autentykujące, została firma Yubico z jej sprzętowymi kluczami bezpieczeństwa z serii Yubikey 5 FIPS.

Yubikey 5 FIPS są jedynymi sprzętowymi kluczami bezpieczeństwa, które posiadają certyfikację FIPS, standard bezpieczeństwa rządu Stanów Zjednoczonych, opracowany dla organizacji USA oraz wszystkich, którzy z rządem USA współpracują.

Klucze tego typu są urządzeniami typu multi factor/multi solution, wspierają protokoły logowania bezhasłowego, jak: FIDO2, kartę inteligentną, a także FIDO U2F, który co prawda nie wspiera logowania bez hasła, ale tak jak dwa poprzednie protokoły, opiera się phishingowi. Klucz dodatkowo wspiera starsze protokoły 2FA/MFA, jak:

  • tokeny OATH, bazujące na czasie lub na zdarzeniu
  • tokeny OTP, kody przechowywane są na kluczu Yubikey, tam generowane i odczytywane za pomocą bezpłatnej aplikacji Yubico Authenticator
  • challenge-response, używany np. przy integracji z Keepass/KeepassXC
  • statyczne hasło

Serdecznie gratulujemy naszemu dostawcy, firmie Yubico, zdobycia kolejnej nagrody do kolekcji.