Universalne ZTNA dla przedsiębiorstw: Zwiększanie innowacyjności, zmniejszanie kosztów operacyjnych i upraszczanie bezpieczeństwa

Uniwersalne rozwiązanie Zero Trust Network Access (ZTNA) jest aktywnie wdrażane w złożonej infrastrukturze przedsiębiorstwa z dobrych powodów… przyspieszając transformację cyfrową, zmniejszając wydatki na IT, łagodząc złożoność zabezpieczeń sieciowych i zmniejszając powierzchnię ataku. Właściwie uniwersalne rozwiązanie ZTNA zapewnia elastyczność, kontrolę i rozszerzalność dla zaawansowanych organizacji o wielopłaszczyznowych środowiskach, wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i skomplikowanych topologiach sieci.

Niezależnie od tego, czy chodzi o migrację do chmury, przejście do środowiska DevOps o dużej szybkości, czy przejście w kierunku serverless, uniwersalne ZTNA zapewnia adaptacyjną łączność i dostęp do sieci. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy, w tym osoby trzecie, mają do dyspozycji takie samo bezpieczne połączenie niezależnie od lokalizacji, co pomaga napędzać innowacje przedsiębiorstwa i szybkość wprowadzania na rynek.

Kolejną istotną zaletą uniwersalnego rozwiązania ZTNA jest znaczna oszczędność kosztów operacyjnych. Dzięki zastosowaniu adaptacyjnego, drobnoziarnistego modelu polityki do nakładania na istniejącą infrastrukturę, organizacje mogą rozpocząć podróż w kierunku Zero Trust bez kosztownego odświeżania technologii. Co więcej, udowodniono, że uniwersalne ZTNA zmniejsza również wydatki na sieć rozległą (WAN), zwłaszcza w odniesieniu do eliminacji obwodów MPLS i umożliwienia ruchu w sieci WiFi w stylu kawiarnianym. Dzięki wdrożeniu Appgate SDP, naszego kompleksowego rozwiązania ZTNA, jeden z naszych dużych globalnych klientów usunął niedawno MPLS z 600 lokalizacji, zmniejszając koszty łączności o 67%, jak podkreślono w raporcie Nemertes Real Economic Value Report z 2023 roku. Jeszcze lepiej? Jest to redukcja kosztów operacyjnych (OpEx).

Więcej korzyści z ZTNA: elastyczna architektura, zmniejszona powierzchnia ataku, lepsza widoczność sieci

Universalne ZTNA zapewnia również większą elastyczność w zakresie topologii sieci i architektury. Starsze rozwiązania, takie jak VPN, utrwalają model perymetryczno-centryczny, w którym istnieje jeden punkt wejścia do sieci korporacyjnej, a użytkownicy polegają na sieciach WAN i tunelach VPN, aby uzyskać dostęp do zasobów rozproszonych w całym przedsiębiorstwie. Model ten staje się jeszcze bardziej skomplikowany w przypadku dostępu do zasobów w chmurze. Jednak uniwersalny ZTNA eliminuje złożoność dzięki ujednoliconemu modelowi zabezpieczeń, który można wdrożyć w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych. Takie podejście zapewnia spójną postawę bezpieczeństwa w całej organizacji i może wyeliminować potrzebę stosowania wielu rozwiązań bezpiecznego dostępu. Na przykład, jak donosi Nemertes, międzynarodowy klient usług IT zmniejszył liczbę narzędzi potrzebnych do zarządzania zdalnym dostępem z trzech do jednego dzięki wdrożeniu naszego uniwersalnego rozwiązania ZTNA.

Kolejną zaletą ZTNA jest zmniejszenie powierzchni ataku w sieci. Wdrażając podejście Zero Trust, organizacje ograniczają dostęp tylko do tych, którzy go wymagają. Zapewnia to, że jeśli atakujący uzyska dostęp do sieci, nie jest w stanie poruszać się na boki i eskalować przywilejów, ponieważ nie miałby niezbędnych do tego poświadczeń. Takie podejście zapewnia również ochronę wrażliwych danych, ponieważ dostęp do nich mają tylko ci, którzy tego wymagają.

Wreszcie, uniwersalny dostęp do sieci Zero Trust zapewnia lepszą widoczność aktywności sieciowej. W przypadku tradycyjnych modeli zabezpieczeń skuteczne monitorowanie sieci może stanowić wyzwanie. Jednak dzięki uniwersalnemu ZTNA organizacje mogą zautomatyzować zasady dostępu i monitorowanie w celu zapewnienia zgodności z zasadami organizacyjnymi. Takie podejście zapewnia lepszą widoczność, pozwalając organizacjom na skuteczniejsze wykrywanie i reagowanie na cyberzagrożenia, ponieważ 83% respondentów badania Nemertes odnotowało znaczną redukcję incydentów bezpieczeństwa po wdrożeniu Appgate SDP.

Dzięki takim korzyściom, jak: adaptacyjny, kontekstowy dostęp, elastyczna architektura i zmniejszone koszty ogólne, uniwersalne ZTNA pozwala organizacjom bezpiecznie i szybko korzystać z nowych technologii, wykorzystywać bezpieczeństwo jako przewagę konkurencyjną i zmniejszać koszty operacyjne.

Appgate SDP: Dostęp Zero Trust zaprojektowany domyślnie

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa nie jest łatwe – sieci są rozbudowane, aplikacje i wymagania stale się zmieniają, a wymagania biznesowe często kolidują z wymogami zgodności i bezpieczeństwa.

Appgate SDP, najbardziej wszechstronne w branży uniwersalne rozwiązanie dostępowe Zero Trust, zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić elastyczność i kontrolę nad siecią w celu zabezpieczenia całego środowiska, na Twoich warunkach i bez kompromisów. Można je skonfigurować tak, aby spełniało wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, niezależnie od topologii i złożoności sieci. Appgate SDP został zaprojektowany w oparciu o 5 filarów:

  • Zamaskowana infrastruktura
  • Tożsamość-centryczna
  • Dynamiczność i ciągłość działania
  • Mikrogranice
  • Programowalny i adaptowalny

Filary te zapewniają, że klienci korporacyjni mogą wdrożyć adaptacyjny i skuteczny bezpieczny dostęp między użytkownikami a zasobami oraz między zasobami, zbudowany na zasadzie najmniejszego uprzywilejowania w ramach bezpieczeństwa Zero Trust.

Artykuł powstał na podstawie bloga naszego partnera, firmy Appgate.