Ważne zmiany w Exchange online

Microsoft, 1 października 2022 r. dla swojego produktu: Exchange Online, zaplanował odejście od niebezpiecznego sposobu uwierzytelnienia tzw. basic authentication, opartego na uwierzytelnieniu tylko na loginie i haśle. Nowym sposobem uwierzytelnienia ma być tzw. modern authentication, oparty na protokole OAuth w wersji 2.0 oraz Active Directory Authentication Library.
W szczególności dodano obsługę uwierzytelniania wieloczynnikowego, w którym do weryfikacji tożsamości użytkownika oprócz hasła wykorzystywane jest dodatkowe wyzwanie, takie jak: MFA, karta inteligentna czy SAML.

Niezależnie od tego, czy katalog tożsamości znajduje się w siedzibie firmy, czy w chmurze, uzyskując dostęp do kont osobistych lub biznesowych w firmie Microsoft, YubiKey zapewnia silne uwierzytelnianie w celu zabezpieczenia infrastruktury zarządzania dostępem do tożsamości. Klucze YubiKey stanowią pomost od starszych do nowoczesnych opcji uwierzytelniania. Ten sam klucz YubiKey używany do wdrożeń kart inteligentnych w siedzibie firmy może być używany do uwierzytelniania dostępu do aplikacji w chmurze za pośrednictwem FIDO2. Wszechstronna, wieloprotokołowa seria YubiKey 5 to Twoje rozwiązanie.