Zmiana wyglądu kluczy Security Key by Yubico

@Yubico, producent sprzętowych kluczy bezpieczeństwa #Yubikey, udostępnił nowe klucze z serii #SecurityKey NFC by Yubico. Klucze te są dostępne z takim samym zestawem wspieranych protokołów, jak #FIDO/U2F i #FIDO2 oraz tymi samymi portami: #USBa i #USBc.
Zmiana dotyczy tylko wyglądu złotej blaszki, pod którą znajduje się sensor dotyku.
Od początku produkcji klucza Security Key dla USBc, nadszedł teraz czas na klucz dla USBa.
Powyższe jest podyktowane ujednoliceniem wyglądu wszystkich kluczy Yubikey, zarówno dla profesjonalistów (Yubikey 5 NFC), jak również dla konsumentów (Security Key NFC by Yubico), którzy nie potrzebują zaawansowanego wachlarza możliwości, jakie daje im Yubikey 5 NFC. Od początku produkcji klucza Security Key z USBc, nadszedł teraz czas na klucz z USBa.
Aktualnie klucze ze zmienioną złota blaszką będą dostępne równolegle ze starszym modelem.
Należy pamiętać, że funkcjonalnie są to te same klucze.
Nowy model będzie wypierać starzy z rynku, w miarę wyprzedawania zapasów magazynowych.