ZTNA zastępuje VPN w pracy hybrydowej opartej na chmurze

Ciągły rozwój usług chmurowych, przenoszenia obciążeń sieci w różne miejsca/lokalizacje, pracę zdalną czy hybrydową, ulokowanie danych w różnych miejscach sieci/Internetu, powoduje że użytkownicy wiele razy dziennie przekraczają granicę sieci, jaką znamy sprzed kilku lat.
Biznes prze do przodu i wymaga, by bezpieczeństwo IT nadążało za kierunkami rozwoju.

Wirtualne sieci prywatne (VPN) zapewniają przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp dla pracowników zdalnych, ale stanowią również wyzwanie pod względem skali, elastyczności i wydajności, ponieważ coraz więcej informacji znajduje się w chmurze, a pracownicy oddalają się od granic sieci przedsiębiorstwa.
Odpowiedzią jest pożegnanie VPN, który jest z nami już 25 lat i przejście na ZTNA.

Zero Trust Network Access (ZTNA) –  pojawił się jako alternatywa do VPN. ZTNA ma fundamentalne znaczenie dla usług zarządzanych opartych na chmurze jak i zasobach lokalnych organizacji.

Cytując VMware z artykułu:
„Gdy ZTNA jest w użyciu, dostęp do określonych aplikacji lub zasobów jest przyznawany dopiero po uwierzytelnieniu użytkownika w usłudze ZTNA. Po uwierzytelnieniu, ZTNA udziela użytkownikowi dostępu do określonych aplikacji za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego tunelu, który zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, osłaniając aplikacje i usługi przed adresami IP, które w przeciwnym razie byłyby widoczne” 

W portfolio rozwiązań, oferowanych przez ePrinus, znajduje się system, który w swoich genach ma ZTNA – Appgate SDP. Został zaprojektowany pod obciążenia i dane znajdujące się w różnych miejscach i lokalizacjach (sieć firmowa, chmura hybrydowa, prywatna czy publiczna). Jedną z interesujących funkcjonalności jest „schowanie” infrastruktury stojącej za Appgate SDP.

Opracowane na podstawie: https://www.rcrwireless.com/20220328/telco-cloud/what-is-zero-trust-network-access