IT@BANK 2022 ‒ kierunki i trendy rozwoju cyfrowych usług finansowych

Przypominamy o konferencji „IT@Bank” 2022, w której razem z Yubico należymy do grona partnerów. Konferencja odbędzie się 17.11.2022r w Hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63.

Mijające trzy lata pod kątem rozwoju technologicznego i dalszego podnoszenia poziomu zaawansowania i innowacyjności polskiej bankowości należy ocenić wysoko. Czas pandemii został wykorzystany maksymalnie efektywnie w kontekście projektów umożliwiających bankom kompleksową digitalizację i unowocześnienie rozwiązań oferowanych klientom, pisze Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP przed konferencją IT@BANK, która odbędzie się 17 listopada.

„IT@BANK 2022 – wyzwania przyszłości”. 

Opierając się na polskim przykładzie, bankowość dość szybko przystosowała się do zmian technologicznych, które zachodziły w minionym dziesięcioleciu. Krajowa transformacja cyfrowa sektora bankowego wciąż stanowi dobry przykład dla wielu krajów rozwiniętych. Obecnie w aspekcie technologii polskie banki dążą do ciągłej zmiany. Stale odkrywają i pogłębiają zalety chmury, AI czy uczenia maszynowego i coraz chętniej poszukują nowych, lepszych rozwiązań.

Zachodzący proces zmian technologicznych zdecydowanie przyspiesza również poza sektorem finansowym. Dziś wyzwaniem obciążonej regulacyjnie, podatkowo i prawnie bankowości będzie sprostanie rosnącym wymaganiom klienta i zachowanie pozycji lidera transformacji cyfrowej. To o tyle wymagające zadanie, że zbliżamy się do turbulentnych czasów, okresu dużych niepewności i niestabilności, trudnych decyzji odnoszących się do ochrony klimatu, rozwiązań energetycznych czy ograniczeń związanych z konsumpcją.

W przeszłości sektor bankowy utrwalił się jako gałąź gospodarki wyjątkowo stabilna i przewidywalna. Takiej bankowości klienci ufają i w oparciu o te przymioty decydują się wybierać usługi finansowe. W dłuższej perspektywie i w kolejnych dekadach wyzwaniem dla banków staje się więc pogodzenie dwóch wydawałoby się skrajnych przymiotów – stabilności i ciągłej zmiany.

Tegoroczna konferencja IT@BANK 2022 będzie miejscem dyskusji o przyszłości technologicznej bankowości w świecie cywilizacji elektronicznej.

Więcej na ITBANK2022