Ochrona w chmurze: zbuduj bezpieczną sieć w chmurze używając Zero Trust

Przyjęcie chmury jest niemal powszechne, ponieważ 94% organizacji deklaruje umiarkowane lub szerokie wykorzystanie chmur publicznych. Jednak ochrona w chmurze nie jest tak jednoznaczna, zwłaszcza że chmury hybrydowe i środowiska wielochmurowe komplikują bezpieczeństwo sieci. Bezpieczeństwo Zero Trust może zmniejszyć ryzyko i zapewnić dynamiczne, ujednolicone zasady dostępu w dowolnej architekturze chmury, aby stworzyć bezpieczną sieć w chmurze.

Organizacje przenoszące aplikacje i obciążenia do chmury odkrywają, że tradycyjne podejścia do zabezpieczeń są nieskuteczne i wprowadzają złożoność wpływającą na biznes.

W obliczu złożoności IT, wzrostu naruszeń danych i współdzielonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze, Zero Trust może uprościć ochronę chmury i zmniejszyć część obciążeń administracyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym przeszkodom i temu, jak Zero Trust może pomóc w budowie bezpiecznej sieci w chmurze i wzmocnieniu ochrony w chmurze.

Wyzwania związane z ochroną chmury podczas migracji

Tak jak podróż Zero Trust nie może się odbyć od razu, tak samo migracji do chmury nie da się osiągnąć w jednym kroku. Tworzenie bezpiecznej sieci w chmurze staje się skomplikowane, ponieważ niektóre obciążenia są przenoszone do elastycznych środowisk chmurowych, a inne pozostają w środowisku lokalnym. Niezależnie od lokalizacji, użytkownicy wymagają bezpiecznego dostępu do tych środowisk, a zapewnienie postawy Zero Trust powinno być najważniejsze, ponieważ dotyczy strategii ochrony w chmurze.

Aktywne budowa bezpiecznej sieci w chmurze

Ochrona w chmurze nie może być następstwem procesu migracji. Zgodnie z badaniem ESG dotyczącym Technology Spending Intentions Survey, 47% respondentów znalazło wyzwania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w chmurze w sposób spójny w centrach danych i środowiskach chmury publicznej, w których wdrożono zasoby. Kolejne 40% stwierdziło, że stosowanie wielu kontroli cyberbezpieczeństwa zwiększa koszty i złożoność.

Wbudowane koncepcje bezpieczeństwa dostawców chmury są niewystarczające dla bezpiecznej sieci chmury, ponieważ nie ma interoperacyjności pomiędzy regionami, dostawcami chmury, infrastrukturą lokalną czy Kubernetes. Przyjęcie rozwiązania Zero Trust Network Access z ujednoliconym modelem zasad zapewnia specjalistom ds. bezpieczeństwa większą ochronę w chmurze i znacznie zmniejsza złożoność zapewniania bezpiecznego dostępu do i z wewnątrz architektur chmurowych.

Wyzwania związane z ochroną chmury przed błędną konfiguracją

Wszelkie błędy lub defekty w środowisku chmury — błędne konfiguracje — narażają Cię na ryzyko, takie jak publiczne ujawnienie zasobów lub niewłaściwe zarządzanie przez strony trzecie. Według najnowszego raportu firmy Fugue o stanie bezpieczeństwa w chmurze, błędne konfiguracje są główną przyczyną naruszeń bezpieczeństwa danych w chmurze. Prawie połowa respondentów (49%) w swojej ankiecie doświadcza 50 lub więcej błędnych konfiguracji chmury dziennie, a 72% respondentów uważa, że w ciągu następnego roku błędna konfiguracja chmury albo pozostanie bez zmian, albo się pogorszy.

Budowa bezpiecznej sieci w chmurze – odpowiedzialność klienta

Gartner twierdzi, że do 2025 roku aż 99% awarii bezpieczeństwa w chmurze będzie z winy klienta. Wynika to często z braku wiedzy w zakresie zabezpieczania środowisk chmurowych, złożoności – która powoduje błędy ludzkie oraz priorytetowego traktowania szybkiego przemieszczania się nad zapewnieniem bezpiecznej sieci w chmurze. Zero Trust dla chmury ogranicza ryzyko błędów ludzkich i błędnych konfiguracji, czyniąc zasoby chmury niewidocznymi i kontroluje dostęp za pomocą mikro-granic zorientowanych na tożsamość.

Wyzwania związane z ochroną chmury w środowisku wielu chmur i wielu dostawców

Jeśli masz zasoby u wielu dostawców chmury, takich jak Azure, AWS czy Google, musisz zarządzać różnymi narzędziami i zasadami dla każdego dostawcy. Wprowadza to złożoność do Twojej podróży do ochrony w chmurze.

Na przykład brama tranzytowa w AWS nie jest tłumaczona na wersję bramy tranzytowej platformy Azure (Vnet Gateway) i nie ma bezpośredniego odpowiednika w Google Cloud Platform, z których wszystkie zostaną skonfigurowane inaczej. Wszystkie trzy muszą być utrzymane i uwzględniać koszty ogólne. Żonglowanie trzema różnymi dostawcami (i ich narzędziami), które często mają własne zasady i polityki, może prowadzić do przyznania nadmiernych uprawnień, gdy celem docelowym jest dostęp do jak najmniejszych uprawnień.

W jaki sposób zabezpieczenia Zero Trust zapewniają ochronę w chmurze

Aby zbudować bezpieczną sieć w chmurze, musisz być właścicielem swojej części układanki. Bezpieczeństwo w chmurze to wspólna odpowiedzialność i chociaż sama infrastruktura chmury jest zabezpieczana przez dostawcę, to Ty musisz zapewnić ochronę w chmurze swojej sieci, danych, obciążeń i mikro-usług. Dzięki bezpieczeństwu Zero Trust możesz mieć rozwiązanie, które spełnia Twoje potrzeby w zakresie szybkości i skali.

Oto kilka korzyści płynących z używania Zero Trust do ochrony w chmurze:

  • Bezpieczny dostęp: Zero Trust odwraca model „zaufaj, a następnie zweryfikuj”. Korzystanie z Zero Trust Network Access (ZTNA) zamiast przestarzałej wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub różnych bram tranzytowych, zapewnia proste, szybkie i bezpieczne połączenie między użytkownikami a danymi lub aplikacjami. ZTNA sprawia, że ​​wszystkie chronione zasoby są niewidoczne, dopóki tożsamość, ryzyko i kontekst nie zostaną gruntownie zweryfikowane, co jest krytycznym aspektem prawdziwego stanu bezpieczeństwa Zero Trust. Ponadto ZTNA może tworzyć jednoczesne połączenia w ramach tradycyjnej infrastruktury jako usługi (IaaS), oprogramowania jako usługi (SaaS), platformy jako usługi (PaaS), mikro-usług natywnych dla chmury, a nawet starszej infrastruktury lokalnej.
  • Niższe koszty i złożoność: Twórz spójne zasady bezpiecznego dostępu i kontrole dla różnych dostawców chmury lub środowisk. Ujednolicony silnik zasad dla wszystkich użytkowników i urządzeń uzyskujących dostęp do wielu chmur, chmury hybrydowej, mikro-usług, zasobów lokalnych i starszych, upraszcza administrację. A możliwości integracji API rozwiązania Zero Trust Network Access zapewniają efektywność automatyzacji dzięki integracji z istniejącymi systemami informatycznymi, bezpieczeństwa i biznesowymi.
  • Spójne doświadczenie: ujednolicony model zasad zapewnia szybkie, bezpieczne i współbieżne połączenia od dowolnego użytkownika do wielu zasobów. Pomaga także zespołom DevOps w bezproblemowym i spójnym dostępie, który nie ogranicza ich produktywności, zwiększając moc i elastyczność Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/DI).
  • Mikro-segmentacja: szczegółowy dostęp do obciążeń w chmurze i mikro-usług ogranicza między nimi ruch poprzeczny i wspiera elastyczność DevSecOps w celu lepszej ochrony w chmurze.

Bezpieczna sieć w chmurze z Appgate SDP

Aby zapewnić najlepszą ochronę w chmurze, potrzebujesz platformy, która wymusza zasady bezpieczeństwa Zero Trust we wszystkich zasobach oraz użytkownikach znajdujących się w lokalnych, prywatnych i publicznych ustawieniach chmury. Eliminując redundancje, można uzyskać najbardziej wydajne działanie zabezpieczeń, jednocześnie oszczędzając koszty, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na niepotrzebne oprogramowanie.

Appgate SDP, wiodące w branży rozwiązanie ZTNA, wykorzystuje autoryzację pojedynczego pakietu (SPA) do maskowania całej infrastruktury, dzięki czemu tylko zweryfikowani użytkownicy i zasoby mogą zobaczyć, z czym się łączą, gdy uzyskają dostęp za pośrednictwem uprawnień. Dzięki temu brama Appgate SDP może odróżnić autoryzowane i nieautoryzowane próby połączenia, a ostatecznie zmniejszyć powierzchnię ataku dla bezpiecznej sieci w chmurze.

Bezpieczna sieć w chmurze z Appgate SDP ma udokumentowane doświadczenie w zapewnianiu bezpiecznego, dynamicznego dostępu Zero Trust, w celu rozwiązywania złożonych problemów związanych z ochroną chmury w organizacji. Zapewnia bezpieczny dostęp typu Zero Trust od użytkownika do zasobów i od zasobów do zasobów dla tradycyjnych i natywnych dla chmury obciążeń, niezależnie od lokalizacji, z ujednoliconym modelem zasad. Dowiedz się więcej o ochronie w chmurze za pomocą Appgate SDP, zapisując się na cotygodniowe demo, dostępne na żywo w każdą środę.

Na podstawie artykułu ze strony: https://www.appgate.com/blog/cloud-protection-use-zero-trust-build-secure-cloud-network