Twoje zabezpieczenia zostały złamane

Twoje zabezpieczenia zostały złamane’ to zdanie, którego nie chce usłyszeć żaden szef działu bezpieczeństwa czy biznesu. Cyberataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną i dane to problem, z którym boryka się każda branża, a wszelkie krytyczne systemy i aplikacje, które nie są chronione przez odporne na phishing uwierzytelnianie wieloczynnikowe (MFA), tworzą lukę w zabezpieczeniach.

Zlikwidowanie tej luki wymaga najwyższych poziomów bezpieczeństwa tam, gdzie pojawia się większość zagrożeń – w warstwie ludzkiej. Nie szukaj dalej, odporny na phishing klucz YubiKey chroni Twoich pracowników, dane i technologię przed atakami phishingowymi i przejęciem konta. Dzięki tym kluczowym najlepszym praktykom, przyspieszysz wdrożenie w swojej organizacji odpornego na phishing systemu MFA na skalę, aby utrzymać złych aktorów na zewnątrz.

Więcej znajdziesz na stronie Yubico.