Zabezpieczanie współdzielonych stacji roboczych przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi

MFA odporny na phishing z wyjątkowym UX

Czy wiesz, że środowiska współdzielonych stacji roboczych mogą stwarzać możliwości dostania się do nich złym aktorom? Wieloczynnikowe uwierzytelnianie (MFA) może być silną pierwszą linią obrony przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi, ale chociaż każda forma MFA zapewnia lepsze bezpieczeństwo niż podanie użytkownika i hasła, nie wszystkie formy MFA są jednakowe.

Poznaj kluczowe aspekty uwierzytelniania w środowiskach ze współdzielonymi stacjami roboczymi, takich jak centra obsługi telefonicznej, hale produkcyjne (IoT), kioski w handlu detalicznym i hotelarstwie, stacje medyczne i inne miejsca o dużym natężeniu ruchu.

Więcej można znaleźć na stronie Yubico.